TEXTS

PHOTOS

VIDEO

PODCAST

MUSIC


ABOUT US

CONTACT

Konstituenti/Constituents

by Igor Koruga
video link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyi8qxe8ERxLC_DTr3THiKZH9l1rcfyskonstituenti / constituents je niz od devet video radova koje sam stvarao u toku svog devetomesečnog lečenja od virusa Covid19 i komplikacija koje je proizvodio u mom telu kao imunokompromitovane osobe (primarna imunodeficijencija). Sa kreiranjem videa sam započeo tokom marta 2020. godine u trenutku kada se Srbija nalazila pod totalnom izolacijom usled svetske epidemije virusa. Istog meseca bio sam inficiran, što je u mom slučaju rezultovalo razvojem latentne/hronične infekcije virusom i teškim oblicima pulmoloških i imunoloških komplikacija. Pošto prisustvo virusa nije moglo uvek da se dokaže standardnim, već specifičnim analizama postojali su periodi lečenja kada su lekari verovali da nemam virus u organizmu. Na žalost, uvek je bio prisutan kao i kod mnogih Covid19 long haulers pacijenata. Čitanjem medicinskih, filozofskih, teorijskih, književno-dramskih, antropoloških diskursa na temu aktuelne svetkse epidemije, nailazio sam na druge zanimljive teme - npr. nega, imunizacija kao društvena kategorija, etičnost, depresija, žalost, usamljenost, političnost biljnog sveta, kultura klabing plesa/muzike – kao konstituenata novih mogućih društvenih poredaka u trenucima krize sveta. Inspirisan već postojećim umetničkim praksama čitanja plesa/nja kao/kroz poezije, poželeo sam da dokumentujem svoje kretanje u različitim trenucima fizičkog boravka u izolaciji (stanu/bolnici) i tokom (svesnog/nesvesnog) nošenja virusa u svom telu. Nailazio sam na zanimljive filozofske teze kao čitanja fizičkog kretanja i plesanja koje sam snimao, u okolnostima u kojima sam se nalazio. Posebnu pažnju su mi privukli teoretičari i pisci Ann Cvetkovich, Isabell Lorey, Maria Puig de la Bellacasa, Bruno Latour, Judith Butler, Nancy Frazer, Cinzia Auruzza, Tithy Bhattacharya, Bojana Kunst, Dimitrije Kokanov.Tokom ovog procesa, zanimalo me je da primenim koreografiju u okviru video dokumentovanja, kadriranja i montiranja, pisanja, i plesanja ili kretanja. U toku procesa stvaranja metodološki sam se oslanjao na nekoliko procedura i postupaka: intuiciju i spontanost (naletom inspiracije u datom trenutku bih osmislio i snimio svoje kretanje, bez previše konceptualizovanja materijala); koreo-montiranje (na neke video materijale sam intervenisao montažom, a neke sam ostavljao u originalnom trajanju); aproprijaciju (već postojećih stvaralačkih materijala u nekim videima, kao npr. muzike na/u materijal koji sam stvarao) itd.Muziku sam uključivao u sadržaj, nakon već snimljenog materijala. U pogledu tehnologije oslanjao sam se na sebi dostupna sredstva za snimanje videa i tona (telefon, kompjuter). U okviru materijala sam dozvoljavao pojavu ilustrativnih, karikaturalnih, apstraktnih, patetičnih, emotivinih, komičnih sadržaja oslanjajući se na to da sve ukupno svaki od telesnih materijala otelovljuje svakakva osećanja kroz koja sam prolazio tokom lečenja.Videi su posloženi u određenu dramaturšku strukturu/redosled, a mogu se gledati i kao zasebne jedinice.
konstituenti / constituents je deo umetničkog istraživanja Gde cvetaju divlje ruže"u saradnji sa Anom Dubljević.


konstituenti / constituents
creditsvideo, koreografija, ples: Igor Koruga
korišćeni tekstovi:1. Cinzia Auruzza, Tithy Bhattacharya, Nancy Frazer, “Feminism for the 99%”, Verso Books London 2019, (dance # 3);2. Scott Berinatto, “That Discomfort You Are Feeling Is Grief”, Harvard Business Review (www.hbr.org), March 23 2020; (dance # 6)3. Dimitrije Kokanov, „Kretanje” (dance # 4);4. Dimitrije Kokanov, „Tamo” / autorski projekat Lounli Planet (dance # 5);5. Dimitrije Kokanov, „Prizori konstruisanih odnosa” (dance #8, dance #1);6. Igor Koruga, „My Corona”/ autorski projekat Lounli Planet, (dance #7, dance # 9); teorijske teze za inspiraciju:1. Bruno Latour, This Is a Global Catastrophe That Has Come from Within, 06/06/2020; www.theguardian.com2. Bojana Kunst, Beyond the Time of the Right Care: A Letter to the Performance Artist; Schauspielhaus Journal, 21/04/2020; www.neu.schauspielhaus.ch3. Maria Puig da le Bellacasa, Matters of Care – Speculative Ethics In More Than Human Worlds, University of Minnesota Press, 2017.4. Isabell Lorey, Politics of Immunization and the Precarious Life, u:Dance, Politics & Co-Immunity - Thinking Resistances Current Perspectives on Politics and Communities in the Arts, Vol. 1, ed. Gerald Siegmund und Stefan Holscher, diaphanes, Zfuich-Berlin 2013.korišćena muzika:1. Stephanie Forryan, “My Corona – a "viral" parody of My Sharona, OneWomanBand” (dance # 2); 2. Portishead, “Glory Box”, Portishead Glory Box Live At Roseland NY, (dance # 3);3. Ark Patrol, “Hex”, HexEP, Heroic Recordings 2016, (dance # 8);4. Elkka, “Community”, femme culture 2020, (dance # 1);

© 2021 All rights reserved.