TEKSTOVI

FOTOGRAFIJE

VIDEO

PODCAST

MUZIKA


O NAMA

KONTAKT

PODCAST


EDDY & IGGY DEPRESSIVE PODCAST

by Igor Koruga & Edith Lázár


https://schloss-post.com/eddy-iggy-depressive-podcast/

Ovaj podkast je dizajniran za digitalnu platformu Schloss Post u okviru programa Akademie Schloss Solitude, u saradnji koreografa Igora Koruge i teoretičarke umetnosti Edith Lázár.

U zajedničkom tumačenju sve većeg prisustvanegativnih osećanja” (depresije, anksioznosti, usamljenosti, melanholiji …) u današnjim osnovnim uslovima života i rada u celokupnoj kulturnoj i umetničkoj produkciji, autori su pristupili formi podkasta kao koreografskom predlogu. Napravili su seriju digitalnih audio datoteka koje, sve zajedno a i svaka zasebno, sadrže koreografsku strukturu i dramaturgiju – sastoje se od pejzaža različitih slojeva zvuka, glasa, artikulacije i afekata. Ovaj podkast, kao proširena koreografska praksa u digitalizovanom medijumu, ciljano odstupa od kreativnosti podređene samo izrazu unutrašnjih emocionalnih dubina njegovih protagonista (umetnika) i utiče na vrednosne, ideološke i druge dominantne sisteme koji su prepoznati u socijalnom, političkom i kulturnom kontekstu u kojem je stvoren, i u kontekstima u kojima se pušta/sluša.

Stvaranjem podkasta želja autora je bila da doprinesu javnom prepoznavanju negativnih osećanja kao kolektivnih društvenih stanja/problema, i da podele svoja razmišljanja o tome kako raditi sa ili protiv ovakvih osećanja, umesto da se negiraju. Šta bi bio taj neophodni, tanani, emotivni entitet u ljudskoj komunikaciji i odnosima da bi kroz npr. depresiju otkrivali nove društvenosti i prostore osećajnosti, solidarnosti, empatije? Da li je moguće potvrdno prihvatiti stanje bezizlaznosti u kojem su sve šanse za emancipaciju potpuno ukinute? Postoji li treći način suočavanja sa tim, između krajnjeg očaja i potpune predaje? A šta kad nam i sama bezizlaznost napokon ponestane? Kakvi radikalno novi pristupi brige i nege jednih za druge su nam potrebni danas?

Tematski deo ovog rada delom je baziran na umetničkom istraživanju diskursa depresije koje su koreografi Ana Dubljević i Igor Koruga sproveli u periodu 2015-2016. godine.

© 2021 Sva prava zadrzana.